ebillet a/s
Se / genudskriv købt billet
   
Købte billetter kan ikke refunderes på nettet. Skal du have en købt billet refunderet, skal du henvende dig med billetten i billetsalget i biografen MINDST en halv time inden forestillingen.
Der kan være særlige forhold gældende ved særforestillinger som Operabio, Bif Menu o.lign.
- Spørg i biografen, telefon: 4640 7015.
     
 
Arrangementer